Capilla | crafting personal leadership Methoden waar
Capilla mee werkt

Enneagram

Het Enneagram is een model met negen persoonlijkheidsstructuren. Het is nadrukkelijk niet bedoeld om mensen in hokjes te stoppen, want ieder van ons is zijn of haar eigen unieke mix van eigenschappen. Toch kennen we allemaal bepaalde patronen. Het Enneagram kan een versneller zijn om die in jezelf en anderen te ontdekken en er ruimte in te maken.

Type interview

Wil je meer weten over je mogelijke type, dan kan dat in een type interview. Dat is een gesprek van 1,5 uur waarin ik verschillende thema’s met je langsloop, die je flink aan het denken kunnen zetten. Wat maakt dat jij omgaat met de dingen zoals je dat doet? Uitgangspunt bij het type interview is dat je expert wordt van jezelf. Er zal dus niet noodzakelijk een conclusie uitrollen, maar eerder een terugkoppeling waar je weer verder mee kunt in je zelfonderzoek.

Neem contact met me op als je een afspraak wilt maken voor een type interview.

Meer over de typen

Ieder Enneagramtype wordt (on)bewust aangestuurd door datgene waar de aandacht als vanzelf heen gaat. Voor de negen typen is de aandacht als volgt gericht:

  1. Type 1: de perfectionist: wat is goed en fout, wat kan verbeterd worden.
  2. Type 2: de gever: wie of wat heeft mijn hulp nodig, hoe krijg ik waardering.
  3. Type 3: de succesvolle werker: gezien worden met succesvolle prestatie.
  4. Type 4: de romanticus: verlangen naar wat er ontbreekt in mij en in mijn leven.
  5. Type 5: de waarnemer: feiten en analyse, wat vormt inbreuk op mijn privacy.
  6. Type 6: de loyalist: wat kan er mis gaan, wie kan ik vertrouwen.
  7. Type 7: de levensgenieter: opties en mogelijkheden, waar is het leuk.
  8. Type 8: de baas: wie behoeft mijn bescherming, hebben van controle en macht.
  9. Type 9: de bemiddelaar: wat kan ik doen om de harmonie te bewaren.

Een goede Enneagram test kun je vinden in Het ware enneagram van David Daniels & Virginia Price.
Een uitgebreide beschrijving van de verschillende varianten per enneagram type tref je in het boek van Beatrice Chestnut.

Terug naar Werkwijze