Capilla | crafting personal leadership Het geheel is meer
dan de som der delen

Teambegeleiding

Regelmatig en met veel plezier begeleid ik teamsessies. Veel voorkomende thema’s daarbij zijn:

  • Teamleden willen meer inzicht krijgen in zichzelf en de interactie met collega’s
  • Verstevigen van saamhorigheid in het team
  • Verbeteren wijze van samenwerken en afspreken concrete actiepunten

In overleg met de opdrachtgever richt ik een programma in op maat.

Voor ervaringen van opdrachtgevers klik hier.