Capilla | crafting personal leadership Met collega's onder elkaar ontdekken
wat er onder het wateroppervlak zit

Intervisie

Intervisie vindt plaats in een groep collega’s. Er wordt geen vakinhoud besproken, maar vooral gedrag en wat daaraan onderliggend is.

Intervisie maakt medewerkers bewuster van hun functioneren als medewerker en als mens. Intervisie vraagt om kwetsbaar opstellen. Essentieel is een leerklimaat van onderling vertrouwen, evenals een vertaling naar de dagelijkse werkpraktijk. Ik bied de begeleiding die daarvoor zorgt.

Voor ervaringen met mijn intervisiebegeleiding klik hier.