Capilla | crafting personal leadership

Management Drives

 

Deze methodiek laat zien laat zien waartoe mensen gedreven zijn en waaruit ze hun energie halen. Op een zeer toegankelijke wijze worden verschillen tussen mensen inzichtelijk gemaakt, en worden handvatten geboden om elkaar beter te begrijpen.

De insteek van het werken met Management Drives is dat duurzame veranderingen alleen plaatsvinden als dit gebeurt vanuit de kracht van mensen. De inzichten die worden geboden staan vaak aan de basis van groei in persoonlijke effectiviteit en teamprestaties.

 

overzicht drijfveren ENG

 

Zie ook www.managementdrives.com

Terug naar Werkwijze