GEDULD


De vrucht

is nog 

niet rijp

 

De tijd 

nog niet

voldragen

 

Wanneer 

is in nevelen

gehuld

 

Forceren 

heeft 

geen zin

 

Dat is al 

veel te vaak

geduld