DUISTER

Als ik

heel goed

naar mezelf

luister

 

hoor ik

dat ik

op de tast

 

mezelf

een weg

baan door

het duister

 

op zoek

naar  

een geluid

een vorm

een houvast

 

Dat ik

soms vind

soms weer 

verlies 

 

Dat ik

vastpak

weer laat

vallen

 

uit beide 

handen

op de grond

 

Om van 

voor af 

aan weer 

te beginnen

 

net voorbij

de plek 

waar ik 

eerst stond