Capilla | crafting personal leadership Methoden waar
Capilla mee werkt

Transactionele Analyse

Transactionele Analyse is een persoonlijkheidstheorie die handvatten biedt voor inzicht in individuen en hun onderlinge communicatie. TA onderzoekt de daaronder liggende drijfveren en patronen.

De communicatie wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van de analyse van Transacties, Egotoestanden en Psychologische Spelen. De onderliggende drijfveren en patronen worden zichtbaar gemaakt door middel van analyse van de verschillende wijzen van tonen van onze persoonlijkheid en het onbewuste levensplan.

Leestips:

TA elke dag– M. Arendsen Hein

TA Today – I. Stewart & V. Joines

Terug naar Werkwijze