Capilla | crafting personal leadership Methoden waar
Capilla mee werkt

Lichaamsbewust werken

Gewend als we zijn naar onze ratio te luisteren, worden de signalen van ons lijf nogal eens over het hoofd gezien. Terwijl daarin ook veel wijsheid ligt besloten. Vaak zien we die simpelweg over het hoofd omdat we te snel gaan, te hard vooruit willen. Er is een bepaalde vertraging nodig om de signalen van je lichaam op te merken, en daarna ook te willen luisteren naar wat ze je te zeggen hebben. 

Leestips:
Het veld van aandacht, C. van der Arend
Van binnen weet je alles, A. van Laar

Terug naar Werkwijze